Windows Live Folders - beta

Windows Live Folders - beta    
ஆக்கம்: பகீ | May 15, 2007, 8:16 am

மைக்ரோசொவ்ற் நிறுவனம் தனது புதிய சேவையான Windows Live Folders இனை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றது. இது கூகிளிடம் இருந்து மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Gdrive எனும் சேவையினை ஒத்தது. இப்போது இது இலவசமாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்