The White Tiger - அரவிந்த் அடிகா

The White Tiger - அரவிந்த் அடிகா    
ஆக்கம்: சன்னாசி | March 5, 2009, 4:41 am

கோயிலுக்கு வேனில் ஆட்களை ஏற்றி வந்த டிரைவர். வேனில் காத்திருந்திருக்கிறார் - ஜாதிக்கலவரக் காலம், அரிவாள் கடாமீசையோடு ஒரு கும்பல் வந்திருக்கிறது - ஆட்கள் சிதறி ஓடியிருக்கிறார்கள், டிரைவர் வேன் கதவைத் திறந்துவிட்டு ஓடுவதற்குள் பிடித்துவிட்டார்கள். டிரைவருக்கு சின்ன மீசை. என்ன ஜாதி என்றிருக்கிறார்கள்; மீசையைப் பார்த்து பயந்து போன டிரைவர் தான் தேவர் என்றிருக்கிறார் -...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்