Riri Shushu no subete [All About Lily Chou-Chou] (2001)

Riri Shushu no subete [All About Lily Chou-Chou] (2001)    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 29, 2008, 1:47 pm

A disturbing movie. ஜப்பானிய இயக்குநர் Shunji Iwai ஜப்பானிய பதின்ம இளைஞர்களின் நிகழ்கால வாழ்க்கையைச் சித்தரிக்கும்படி எடுத்திருக்கும்படம். Non-linearஆக எடுக்கப்பட்டிருக்கும் படத்தை முழுமையாகப் பார்ப்பது கொஞ்சம் சிரமந்தான். படத்தின் தொழில்நுட்ப அமைப்பு அப்படி இருக்கிறது. ஆனால், முழுமையாகப் பார்க்கமுடியாமற்போவதற்கு அதுமட்டும் காரணமல்ல. படத்தில் காட்டப்படும் ஜப்பானிய பதின்ம வயது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்