Picasa Web Albums : மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள்

Picasa Web Albums : மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள்    
ஆக்கம்: பகீ | March 12, 2007, 7:54 am

கூகிளின் Picasa Web Albums இப்போது பல முன்னேற்றகரமான வசதிகளோடு மேம்படுத்தப்பட்டு பாவனைக்கு வந்துள்ளது. இதன் முக்கிய மேம்பாடுகளை கீழே பார்ப்போம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம் கணினி