Montreal Jazz Festival 2007 - Samputu et Ingeli

Montreal Jazz Festival 2007 - Samputu et Ingeli    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | July 12, 2007, 2:22 am

ஜாஸ் இசைவிழா என்று சொல்லப்பட்டாலும் ஜாஸ் இசையோடு பலவேறு விதமான இசைகளும் ‘Festival International de Jazz de Montreal’ இசைக்கப்படுவதுண்டு. ஒவ்வொரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை நிகழ்ச்சிகள்