Montreal International Jazz Festival 2007 - Afrobeat - Seun Kuti

Montreal International Jazz Festival 2007 - Afrobeat - Seun Kuti    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | July 18, 2007, 4:18 am

இந்த வருடம் ஜாஸ் இசைத்திருவிழாவில் Afrobeat முக்கியமான அங்கம் என்று அறிவித்தபோதே உற்சாகம் தொற்றிக்கொண்டது. முடிந்தளவு நிகழ்ச்சிகளைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »