Internet Movie Script Database - IMSDB

Internet Movie Script Database - IMSDB    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | May 16, 2007, 4:59 pm

திரைப்படங்கள் பார்ப்பதற்கு இணையானதொரு சுவாரசியமான விதயம், அந்தத் திரைப்படங்களுக்குப் பின்னாலிருப்பவற்றைத் தெரிந்துகொள்வது. இதிலே Scriptக்கு முக்கியமான இடமிருக்கிறது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்