Google docs updated

Google docs updated    
ஆக்கம்: பகீ | June 27, 2007, 7:51 am

கூகிள் நிறுவனம் தனது docs மற்றும் spreadsheet இனை வடிவமைப்பு மற்றும் சில வசதிகளில் மேம்படுத்தி இருக்கின்றது. இதனால் முன்னரை விட இப்பொழுது கோப்புகளை இலகுவாக ஒழுங்குபடுத்தி பயன்படுத்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்