Chihwaseon [Painted Fire] (2002)

Chihwaseon [Painted Fire] (2002)    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | July 24, 2007, 7:35 pm

கொரிய ஓவியர் Jang Seung-upஐப் பற்றிய படம் இது. Jang Seung-upஇன் புனைபெயர் Oh-won. Won ஓவியர் மூவரில் ஒருவர் இவர். பொதுவாகவே வாழ்க்கை வரலாறுகளைப் படம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்