9. அடக்குமுறைக்கு அஞ்சாத போல்ஷ்விக்குகள்

9. அடக்குமுறைக்கு அஞ்சாத போல்ஷ்விக்குகள்    
ஆக்கம்: சுனா பானா | May 27, 2007, 5:50 pm

1905-க்குப் பிறகு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு சோதனையான கால கட்டம் தொடங்கியது. நாடு முழுவதும் கம்யூனிஸ்டுகள் வேட்டையாடப்பட்டனர். சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்; சித்திரவதை செய்யப்பட்டனர். லெனினுடைய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் வரலாறு