89.உட்பகை

89.உட்பகை    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 25, 2008, 2:57 am

1.இன்பம் தரும் நிழலும்,நீரும் கேடு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அவை தீயவை ஆகும்.அதுபோலத்தான்உறவினரின் உட்பகையும்.2.வெளிப்படையாக தெரியும் பகைவர்களைவிட உறவாடி கெடுக்க நினைப்பவர்களிடம் எச்சரிக்கையாகஇருக்க வேண்டும்.3.உட்பகைக்கு அஞ்சி தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளாதவனை..அப்பகை பச்சை மண்பாண்டத்தை அறுக்கும்கருவி போல அழித்துவிடும்.4.மனம் திருந்தா உட்பகை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்