88.பகைத்திறம் தெரிதல்

88.பகைத்திறம் தெரிதல்    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 24, 2008, 7:37 am

1.பகை என்பது பண்புக்கு மாறுபட்டதாதலால்..விளையாட்டாகக்கூட பகை கொள்ள்க்கூடாது.2.படை வீரர்களுடன்கூட பகை கொள்ளலாம்.ஆனால் செயலாற்றல் மிக்க அறிஞர்களின் பகை கூடாது.3.தனியாக இருந்து பகையை தேடிக் கொள்பவன்..புத்தி பேதலித்தவனைவிட முட்டாளாகக் கருதப்படுவான்.4.பகையையும் நட்பாகக் கருதி பழகும் பெருந்தன்மையை உலகம் போற்றும்.5.தனக்குப் பகையோ..இரு பிரிவு..துணையோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்