84.பேதைமை

84.பேதைமை    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 22, 2008, 2:34 pm

1.நமக்கு கேடி விளைவிப்பது எது..நன்மை தருவது எது..என அறியாது நன்மை விடுத்து கேட்டை நாடுவதேபேதைமை எனப்படும்.2.நம்மால் இயலாத செயல்களை செய்ய விரும்புவது பேதைமைகளில் மிகப்பெரிய பேதைமை ஆகும்.3.வெட்கப்பட வேண்டியதற்கு வெட்கப்படாமலும்,தேட வேண்டியதை தேடாமலும்,அன்பு காட்ட வேண்டியவரிடம்அன்பு காட்டாமலும்,நன்மை எதையும் விரும்பாமையும் பேதைமையின் இயல்பு.4.நூல்களை படித்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்