83.கூடா நட்பு

83.கூடா நட்பு    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 22, 2008, 7:36 am

1.மனதார இல்லாமல் வெளியே நட்பு பாராட்டுவான் நட்பு..இரும்பைத் துண்டாக்கத் தாங்கு பலகை போன்றகல்லுக்கு ஒப்பாகும்.2.உற்றார் போல இருந்து அப்படி இல்லாதவரின் நட்பு..விலை மகளிர் மனம் போல உள்ளொன்று புறமொன்றாகவேறுபட்டு நிற்கும்.3.பல நூல்களை கற்றுத் தேர்ந்த போதிலும்..பகை உணர்வு படைத்தோர் மனம் திருந்துவது நடக்காத காரியம்.4.சிரித்துப் பேசி..சீரழிக்க நினைப்பவரின் நட்புக்கு,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்