82.தீ நட்பு

82.தீ நட்பு    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 21, 2008, 3:25 pm

1.அன்பு மிகுதியால் பழகுபவர்போல் தோன்றினாலும் நற்பண்பு இல்லாதவரின் நட்பை குறைத்துக் கொள்வதே நல்லது.2.தனக்கு வேண்டும் போது நட்புச் செய்து..பயன் இல்லாத போது நட்பு நீங்குபவர்களின்நட்பைப் பெற்றாலும்..இழந்தாலும் ஒன்றுதான்.3.பயனை எதிப்பார்க்கும் நண்பர்..பொருளை மட்டுமே எதிர்ப்பார்க்கும் விலைமாதர்,கள்வர்போன்றவர்களுக்கு ஒப்பாவார்.4.போர்க்களத்தில்..நம்மைத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்