80. இச்சுவை தவிர யான் போய்....

80. இச்சுவை தவிர யான் போய்....    
ஆக்கம்: ஷைலஜா | December 31, 2007, 1:30 pm

எம்பெருமான் ஐந்து ரூபங்களுடன் விளங்குகிறான் என்கிறார்கள் படித்த சான்றோர்கள் - பரம், வ்யூகம், விபவம், அந்தர்யாமி, அர்ச்சைஎன ஐந்து ரூபங்களய் விளங்கும் அவனை நாம் காணமுடிவது ஐந்தாவதில் தான்.பரம் எனப்படும் பரம ரூபம் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலிருக்கும் அவனது திருமேனி. அது நமக்கு அகப்படாது.பாற்கடலில் வாசுதேவன்,சங்கர்ஷணன்,ப்ரத்யும்நன்,அநிருத்தன்என்கிற திருமேனிகளோடு நிற்கிறான்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்