79.நட்பு

79.நட்பு    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 20, 2008, 12:35 pm

1.நட்பு கொள்வது போல அருமையானது இல்லை.நம் பாதுகாப்புக்கும்அது ஏற்ற செயலாகும்.2.அறிவுடையார் நட்பு வளர்பிறை போல வளர்ந்து முழு நிலவாகும்.அறிவற்றவர் நட்பு தேய்பிறையாய் குறைந்து மறையும்.3.படிக்கப்படிக்க நூல் இன்பம் தரும்...பழகப்பழக பண்புடையார்நட்பு இன்பம் தரும்.4.நட்பு என்பது சிரித்து மகிழ மட்டும் அல்ல..நண்பர்கள் வழி மாறும் போதுஇடித்து திருத்துவதற்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்