708. நீ மழை நான் இலை

708. நீ மழை நான் இலை    
ஆக்கம்: .:: மை ஃபிரண்ட் ::. | September 18, 2008, 8:56 am

நீ மழை நான் இலைஇதற்கு மேல் உறவில்லைவிடை கொடு போகிறேன்விடை கொடு போகிறேன்ஈரமாய் வாழ்கிறேன் நீ மழை நான் இலைஇதற்கு மேல் உறவில்லைவிடை கொடு போகிறேன்ஈரமாய் வாழ்கிறேன் நீ யாரோ நான் யாரோகண் தோன்றி கண் காண கண்ணீரோஓ.. ஓ.. ஓ.. ஓ..ஓஹோஹோஹோ.....படம்: ஆயுத எழுத்துஇசை: AR ரஹ்மான்பாடியவர்:...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை