59. வருஷம் 16 - கங்கைக்கரை மன்னனடி, கண்ணன் மலர்க் கண்ணனடி

59. வருஷம் 16 - கங்கைக்கரை மன்னனடி, கண்ணன் மலர்க் கண்ணனடி    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | July 14, 2007, 4:00 pm

வருஷம் 16 என்னும் படத்தில், இளையராஜா போட்டாரு பாருங்க ஒரு தோடி! அதுவும் பாடலின் இறுதியில் கம கம என்று கமகம் பொங்கிப் பிரவாகமாய்.....யேசுதாஸ் பாடும் போது, இசை கேட்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை