54.சொலவடை சொல்றேங்க..விடை சொல்ல வாங்க

54.சொலவடை சொல்றேங்க..விடை சொல்ல வாங்க    
ஆக்கம்: கண்மணி | April 16, 2007, 2:39 pm

உளுந்துவடை..மசால்வடை.. .ஆமவடை... தவளவடை. தெரியும் அது இன்னா சொலவடைன்னு கேக்கறீங்களா?சொல்றேன்தேவையான பொருட்கள்:யோசிக்க விரும்பும் மண்டை:ஒன்றுசெலவழிக்க :கொஞ்சம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புதிர்