52. கங்கைக் கரைத் தோட்டம், கன்னிப் பெண்கள் கூட்டம்!

52. கங்கைக் கரைத் தோட்டம், கன்னிப் பெண்கள் கூட்டம்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | May 28, 2007, 5:30 pm

ஒரு பெண்ணின் காதலை, ஒரு ஆண் பரிபூர்ணமாக, முழு மனதுடன் புரிந்து கொள்ள முடியுமா?கவியரசர் கண்ணதாசனின் சொற்களைக் கொஞ்சம் கடன் வாங்கினால், முடியும்!"கண்ணனுக்குத் தந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம் இசை