42. புல்லாய்ப் பிறவி தரவேண்டும்!

42. புல்லாய்ப் பிறவி தரவேண்டும்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | April 7, 2007, 5:15 am

யாராச்சும் புல்லாய், பூண்டாய் பிறக்க ஆசைப்படுவார்களா?அதுவும் மற்றவர் காலின் கீழ் மிதிபட்டு அழிய?ஆனால், இந்த ஊத்துக்காட்டுக் கவிஞர் அப்படி ஆசைப்படுகிறார்!இதே போல்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை