380. மனிதனும் மதமும்- II

380. மனிதனும் மதமும்- II    
ஆக்கம்: செல்வன் | October 14, 2008, 7:01 pm

இஸ்கான் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன்.அங்கே பலாமரத்தில் வெட்டி வைத்த கண்ணன்,பலராமன்,சுபத்ரா உருவசிலைகள் இருந்தன.மனம் சுத்தமாக ஒன்றவே இல்லை.என் நாலு வயது குழந்தையால் கூட அதை கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் அதே சிலைகளுக்கு முன் வெள்ளையர்களும்,கருப்பர்களும்,வட இந்தியர்களும் பக்திபரவசத்துடன் அமர்ந்து உருகிக்கொண்டிருந்தார்கள்.அனைத்து இனங்களும்,மதங்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்