36. சொல்லச் சொல்ல இனிக்குதடா!

36. சொல்லச் சொல்ல இனிக்குதடா!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | April 10, 2007, 1:00 am

சில பேரின் பேரைச் சொன்னாலே நமக்கு பத்திக்கிட்டு வரும்!ஆனா பாருங்க, இங்க முருகப் பெருமான் பேரைச் சொல்லும் போது கூட, நமக்குப்பத்திக்கிட்டு வருது = பத்தி(பக்தி) கிட்டும் வருது!...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை