32. காத்திருப்பேன் கண்ணா! - இப்படிக்கு, கண்ணன்!

32. காத்திருப்பேன் கண்ணா! - இப்படிக்கு, கண்ணன்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | January 12, 2007, 12:00 am

முனைவர் நா.கண்ணன், கண்ணன் பேரில் யாத்த கவிதை ஒன்று இன்றைய கண்ணன் பாட்டில்;அதைக் கனடாவின் ஆர்.எஸ்.மணி அவர்கள், இசை அமைத்து அவரே பாடுகிறார்!தனிமையின் அமைதியில் கேட்டுப் பாருங்கள்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை