23வது புத்தகக் காட்சியும், நவீன விருட்சம் கடையும் / 3வது பகுதி

23வது புத்தகக் காட்சியும், நவீன விருட்சம் கடையும் / 3வது பகுதி    
ஆக்கம்: அழகியசிங்கர் | January 19, 2009, 5:25 pm

கடந்த 11 நாட்கள் 23வது புத்தகக் காட்சி ஒரு உலுக்கு உலுக்கி விட்டது. கூட்டமோ கூட்டம். ஆனால் எல்லாக் கூட்டமும் எதுமாதிரியான புத்தகம் வாங்குகிறது, எங்கே போகிறது என்பது தெரியவில்லை. என் புத்தக அரங்கில் என் புத்தகங்களை கடை விரித்தவுடன், புதுப்புனல் ரவி உடனே அவருடைய புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்துவிட்டார். ஈரோடிலிருந்து கெளதம சித்தார்த்தான் இரண்டு பெரிய போஸ்டர்களை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »