201. சுடரோட்டம்.

201. சுடரோட்டம்.    
ஆக்கம்: தருமி | February 20, 2007, 8:13 am

சுடரை ஏற்றி வைத்து, நமக்காக தேன்கூட்டைத் தந்து இன்று நம்மிடமிருந்து பிரிந்து விட்ட சாகரன் அவர்களுக்கு என் மரியாதையோடு, இந்த சுடரோட்டப் பதிவையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »