2008ல் தமிழ்மணம்!

2008ல் தமிழ்மணம்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | December 31, 2007, 11:00 am

'மாற்றம் ஒன்றே மாற்றமில்லாதது' என்பது அறிஞரின் வாக்கு. உலகத்தில் எல்லாமே மாறிக்கொண்டு தான் வருகிறது. தமிழ்மணமும் அதனுடன் உடன்போக்கி பொழைப்பை ஓட்டிவரும் தமிழ்மண பதிவர்களும் வரவிருக்கும் புத்தாண்டில் எத்தகைய மாற்றங்களை பெறுவார்கள் என்று சும்மா டைம்பாஸுக்காக சிந்திந்தபோது....தமிழ்மணம் பூங்கா தொடர்பான அறிவிப்பு - தமிழ்மணம்...இவ்வாண்டு இறுதிக்குள்ளாகவாவது பூங்காவை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்