2008 தமிழ் விக்கிப்பீடியா ஆண்டு அறிக்கை

2008 தமிழ் விக்கிப்பீடியா ஆண்டு அறிக்கை    
ஆக்கம்: நற்கீரன் | January 6, 2009, 3:02 am

நவம்பர் 2008 இல் தமிழ் விக்கிப்பீடியா தொடங்கி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவானது. ஒரு சில பயனர்களின் தொலைநோக்கில் தொடங்கிய இந்தப் பயணம் இப்போது சில பத்து பயனர்களின் தொடர்ந்த பங்களிப்பால் வளர்ந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை 16,000 க்கும் மேலாக கூடியுள்ளது. கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடும்பொழுது பதிவு செய்த பயனர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்காகி, 5400 க்கும் மேலாக கூடியுள்ளது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்