17 000 கட்டுரைகளைத் தாண்டி

17 000 கட்டுரைகளைத் தாண்டி    
ஆக்கம்: நற்கீரன் | February 23, 2009, 5:46 pm

தற்போது தமிழ் விக்கிப்பீடியா 17 000 கட்டுரைகள் மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. கடந்த நவம்பர் நடுப்பகுதியில் 16 000 கட்டுரைகளை எட்டியது. ஏறத்தாழ 3 மாதங்களில் பெரிதும் சிறுதுமான 1000 கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன. சராசரியாக மாதம் 333 கட்டுரைகள் எழுதப்படுகின்றன. நாள் ஒன்றுக்கு 12-14 கட்டுரைகள் எழுதப்படுகின்றன. எமது தொடக்க ஆண்டுகளில் இருந்து இது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம். எனினும் நாம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்