1418 ம் ஆண்டு - சீனர்கள் உலகத்தை கண்டுபிடித்தனர்

1418 ம் ஆண்டு - சீனர்கள் உலகத்தை கண்டுபிடித்தனர்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | April 5, 2009, 10:19 am

"செங் ஹெ"(Zheng He 1371–1433), சீன தேசத்து கடற்படை அட்மிரல். உலகம் சுற்றும் கடற்பயணங்களை மேற்கொண்ட ஐரோப்பிய மாலுமிகளான மகலன், கொலம்பஸ் போன்றோர் வரிசையில் சேர்த்து பார்க்கத்தக்கவர். கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கும் முன்னரே செங் ஹெயின் மாலுமிகள் அங்கே போயிருக்கலாம் என கருதப்படுகின்றது. அந்தக் காலத்திலேயே கட்டப்பட்ட மாபெரும் படைக்கலக் கப்பல், அதனோடு பதின்மக்கணக்கான சிறு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்