12-ம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள்

12-ம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள்    
ஆக்கம்: Badri | May 15, 2007, 7:03 am

சென்ற சில வருடங்களைப் போலத்தான் இந்த வருடமும். தமிழக 12-ம் வகுப்புத் தேர்வில் பெண்கள் சிறப்பாகச் செய்துள்ளனர். ஆனால் வேறு ஒரு புள்ளிவிவரம் ஆச்சரியத்தைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி