114. 30. மடத்துத் தெரு, கும்பகோணம்

114. 30. மடத்துத் தெரு, கும்பகோணம்    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | August 20, 2006, 8:51 am

இந்த முறை ஊருக்குப் போன போது மனதைப் பாதித்த பல விஷயங்கள் இருந்தன. இந்த 30, மடத்துத் தெரு, கும்பகோணம் என்ற விலாசம் "தேவன்" கதைகளைப் படித்தவர்களுக்குப் புரியும். இது "துப்பறியும் சாம்பு" வின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்