***மாரியம்மனும் மேரியம்மனும்!

***மாரியம்மனும் மேரியம்மனும்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | March 21, 2008, 10:00 am

மாரியம்மன் கோயில் இல்லாத கிராமங்கள் மிக மிகக் குறைவு! தனிப்பட்ட கோயிலாய் இல்லை என்றாலும் கூட எங்காகிலும் ஒரு இடத்தில், வேப்ப மரத்திலோ இல்லை மண் புற்றிலோ, ஏதோ ஒன்றில் அவள் நிரப்பப்பட்டு விடுவாள்! அப்படி ஒரு அன்னோன்னியம் அவளுக்கும் கிராமத்து மக்களுக்கும்!நாம் என்ன தான் மாயோனும் சேயோனும் ஆதி காலத் தமிழ்க் கடவுள் என்று மாஞ்சி மாஞ்சிப் பதிவு போட்டாலும், இன்னிக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்