*மொரோக்கோ பயணக் கதை *
*
*
சுமார் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு

*மொரோக்கோ பயணக் கதை * * * சுமார் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு    
ஆக்கம்: kalaiyarasan | March 12, 2008, 8:25 am

மொரோக்கோ பயணக் கதை சுமார் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு மொரோக்கொவை சேர்ந்த யாத்ரீகர் இபுன் படுதா தரை வழியாக பயணம் செய்து இந்தியா, இலங்கை, மாலை தீவுகள் போன்ற தெற்காசிய நாடுகளுக்கும் வந்து பார்த்து குறிப்புகள் எழுதி வைத்திருந்திருக்கிறார். நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த அந்த குறிப்புகள் இன்றும் பண்டைகால உலகம் எப்படி இருந்தது என்பதை காட்டுகின்றது. அந்த மாபெரும் யாத்ரீகரின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம் பயணம்