*நட்சத்திரம்* : மொழி ஞாயிறு தேவ நேயப் பாவாணர் !

*நட்சத்திரம்* : மொழி ஞாயிறு தேவ நேயப் பாவாணர் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | August 23, 2007, 1:41 am

மண் துகள்களில் ஒன்றை ஆராய்ந்தால் மலையின் தன்மையை சிறிதேனும் அறிந்து கொண்டதாக பொருள் கொள்ள முடியுமா ? தத்துவ(அர்த்தமாக) பொருளில் பார்த்தால் அது ஓரளவுக்கு சரிதான்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் நபர்கள்