*நட்சத்திரம்* : தமிழுணர்வால் ஏற்பட்ட அழிவுகள் !

*நட்சத்திரம்* : தமிழுணர்வால் ஏற்பட்ட அழிவுகள் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | August 23, 2007, 7:34 am

மனிதர்கள் பலருக்கும் இருக்கும் ஒரு மேன்மை உணர்வான பக்தி உணர்வை வைத்து ஆன்மிகம் வளர்ந்ததை விட சாதியம் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது. வருணாசிரமம் என்னும் அசைக்க முடியாத...தொடர்ந்து படிக்கவும் »