*நட்சத்திரம்* : சொல்லச் சொல்ல இனிக்குதடா முருகா φ

*நட்சத்திரம்* : சொல்லச் சொல்ல இனிக்குதடா முருகா φ    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | August 20, 2007, 7:14 am

தமிழக இந்துக்கள் (சைவ / வைணவர் / நாட்டார் தெய்வங்களை வணங்குபவர்/ வைதீக மரபினர் என) அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்ளும் ஒரே ஒரு பொது கடவுள் முருகன். சங்காலத்திற்கு முற்பட்டே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்