*நட்சத்திரம்* : ஒருவார காலம் நிறைவு பெறுகிறது !

*நட்சத்திரம்* : ஒருவார காலம் நிறைவு பெறுகிறது !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | August 25, 2007, 10:55 am

தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் வரை நாம் நினைப்பதை எதையும் செயல்படுத்த முடியாது. தாழ்வு மனப்பான்மை என்பது ஐம்பது விழுக்காடு தன்னுணர்வுகளால் இயல்பாக இருப்பவை, பிறரைப் பார்த்து அவற்றை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்