*நட்சத்திரம்* : ஆகமம் ஆலயம் ஆன்மா !

*நட்சத்திரம்* : ஆகமம் ஆலயம் ஆன்மா !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | August 22, 2007, 1:17 am

'ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று'...'கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்'... சும்மாவா சொன்னார்கள் ? நம் இந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்