( பாகம் / 2)கால ஓட்டத்தில் காணாமல்போனவைகள்.. (கோலங்கள்)

( பாகம் / 2)கால ஓட்டத்தில் காணாமல்போனவைகள்.. (கோலங்கள்)    
ஆக்கம்: jackiesekar | January 26, 2009, 6:01 pm

போன பதிவில் ஹரிக்கேன் விளக்கு பற்றி எழுதி இருந்தேன். நான் நினைத்துகூட பார்க்காத அளவில் அந்த மறு பதிவுக்கு பதிவர்கள் படித்து பின்னுட்டம் இட்டும் தமிலிஷ்ல் ஓட்டு போட்டும் என்னை திக்கு முக்காட வைத்து விட்டீர்கள்.அதை விட முக்கியம் இரண்டு முன்று பேர் தெளிந்த நிரோடை போன்றஎழுத்து என்று வேறு பாராட்டிவிட்டார்கள். இன்னும் தெளிந்ததாய் எழுத முயற்ச்சிக்கிறேன்.இந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பண்பாடு