கொலையும் செய்யலாம் பத்தினி!!!

கொலையும் செய்யலாம் பத்தினி!!!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | December 21, 2007, 4:59 am

"உங்கள் மகன் நிறைய பாவங்களை செய்திருந்தார். அவர் பாவங்களைப் போக்கவே அவரை அக்னியில் குளிப்பாட்டினேன். அவரை குளிப்பாட்டிய பாவத்துக்காக இப்போது சிறையில் வாடுகிறேன்" - பஞ்சாபி மொழியில் எழுதப்பட்ட இந்த கடிதம் ஒரு வயதுமுதிர்ந்த தாய்க்கு அவரது மருமகள் 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதியது. கிரண்ஜித்துக்கு அப்போது பருவம் பூத்து குலுங்கிய பதினாறு வயது. பெற்றோர் இல்லாத பெண்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்ணியம் சமூகம்