‘போதும் நிறுத்துங்கள்…!’

‘போதும் நிறுத்துங்கள்…!’    
ஆக்கம்: envazhi | March 9, 2009, 4:43 am

காலத்தின் குரலாய் ஒரு தலையங்கம்! ஈழத் தமிழர் பிரச்சினை தமிழகத்தில் முற்று முழுதாக அரசியல் பிரச்சினையாகவே மாற்றப்பட்டு விட்டது. இங்குள்ள மக்களின் பிரச்சினைகள் அனைத்தையும் அரசியலாக்கி ஓட்டுப் பொறுக்கியது போதாதென்று ஈழத் தமிழர்கள் பிரச்சினையையும் அந்த கேவல அரசியலுக்குள் இழுத்துவிட்டுள்ளனர் தமிழக, இந்திய அரசியல்வாதிகள். இத்தனை ஆண்டுகளாக ஈழத் தமிழர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அரசியல் மனிதம்