‘கல்லானாலும் கணவன்; புல்லானாலும் புருஷன்’

‘கல்லானாலும் கணவன்; புல்லானாலும் புருஷன்’    
ஆக்கம்: உண்மைத் தமிழன்(15270788164745573644) | October 5, 2007, 12:48 pm

05-10-2007என் இனிய வலைத்தமிழ் மக்களே..!எவ்வளவுதான் படித்திருந்தாலும் இந்தப் பெண்கள் திருந்த மாட்டார்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்ணியம்