ஹென்காக் :)

ஹென்காக் :)    
ஆக்கம்: bmurali80 | July 12, 2008, 3:01 pm

ஓ படம் அவ்வளவு தானா, முடிந்திவிட்டதா என்று எழுந்து வந்தேன். வீட்டிற்கு வரும் வழியில் நண்பர்கள் யாரும் வாயைத் திரக்கவில்லை. இங்கு மௌனம் சம்மதத்தாலல்ல. இவ்வளவு மொசமாக படம் எடுக்க முடியுமா என்று தான். ஹென்காக் (வில் ஸ்மித்) சூப்பர் ஹீரோ படம். ஆனால் டி.சி. காமிக்ஸ் போன்ற புத்தங்களிலிருந்து வெளிவந்த கதாபாத்திரமல்ல. எனவே படம் தொடங்கியவுடன், தவறுகளை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்