ஸ்வீடன் சினிமாவின் குரல்

ஸ்வீடன் சினிமாவின் குரல்    
ஆக்கம்: cybersimman | March 18, 2009, 10:18 am

இந்தியா என்றால் சத்யஜித் ரே. ஜப்பான் என்றால் அகிரோ குரோசோவா. அதேபோல ஸ்வீடன் என்றால் இங்க்மார்க் பெர்க்மன். ஸ்வீடன் திரைப்பட உலகின் அடையாளச் சின்னமாக அறியப் பட்ட பெர்க்மன் வேறு எந்த இயக்குனரை யும் விட தனது நாட்டை சர்வதேச சமூகத்தின் முன் பிரதிநிதித்துவப் படுத்த வேண்டிய பொறுப்பை தோளில் சுமந்து கொண்டிருந்தவர். இந்த சுமையை மகிழ்ச்சியுடனே ஏற்றுக்கொண்ட பெர்க்மன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் திரைப்படம்