ஸ்ரீசாந்த் மின்னஞ்சலில் மாட்டிகிட்டு படும் பாடு - இந்தாங்க அடுத்த காமெடி

ஸ்ரீசாந்த் மின்னஞ்சலில் மாட்டிகிட்டு படும் பாடு - இந்தாங்க அடுத்த காமெ...    
ஆக்கம்: கிரி | April 29, 2008, 3:27 pm

I asked Symonds.. Asked Hayden…. Asked every one……… even asked Kaif….. No one gave me..!! :( :( :( Finally , I got it without asking…. :)))))) ஸ்ரீசாந்த்தை பார்த்தால் எனக்கு வடிவேல் கூறியது தான் நினைவுக்கு வருகிறதுசிக்கிட்டேன்!!! இனி தப்பவா முடியும்.. ஹா ஹா ஹா இது தொடர்பான இன்னொரு இடுகைக்கு இங்கே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »