ஸ்ரீ லங்கா ஜனாதிபதியை கைது செய்வது தொடர்பாக...

ஸ்ரீ லங்கா ஜனாதிபதியை கைது செய்வது தொடர்பாக...    
ஆக்கம்: கலையரசன் | December 19, 2009, 11:10 pm

(2001 ம் ஆண்டு, சந்திரிக்கா குமாரதுங்க சிறி லங்கா ஜனாதிபதியாக வீற்றிருந்த காலத்தில் இந்தக் கட்டுரை எழுதப்பட்டது. ஈழப்போர் உச்சத்தில் இருந்த காலத்தில் நெதர்லாந்து வந்திருந்த சந்திரிக்காவை கைது செய்யுமாறு வழக்குப் போடப்பட்டது. அன்றிருந்த சர்வதேச சூழ்நிலை இன்றும் பெரிதாக மாறிவிடவில்லை என்பதை இந்த ஆய்வு எடுத்துக் கூறும். "உயிர்நிழல்" (மார்ச்-ஏப்ரல் 2001 ) சஞ்சிகைக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: