வைரமுத்து:ஆளுமைச்சித்திரம்

வைரமுத்து:ஆளுமைச்சித்திரம்    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | August 7, 2008, 1:55 am

ஆளுமைகளைப்பற்றி தமிழில் எழுதப்படுவனவற்றில் உள்ள பொய்யும் உண்மையும் சாதாரண வாசகனால்கூட எளிதில் உணரப்படத்தக்கவையாக உள்ளன. ஊடகம், அரசியல், வணிகம் தளங்களில் செயல்படும் முக்கியமானவர்களைப்பற்றி எப்போதுமே உபச்சாரமான மிகையான சொற்களே சொல்லபப்டுகின்றன.  அவை யாரைப்பற்றியானாலும் எப்போதும் ஒன்றுபோலிருக்கின்றன. அவற்றிலிருந்து ஒரு ஆளுமைச்சித்திரம் உருவாவதேயில்லை....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் புத்தகம்