வேற்றுமையில் ஒற்றுமை

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை    
ஆக்கம்: பாச மலர் | October 24, 2008, 6:34 pm

அரசியல் கட்சிகளில்ஆயிரம் வேற்றுமைஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சிஇலக்கணங்களில்பதவி பண ஆசைகளில்கட்சித் தாவலில்வாக்குறுதி வழங்கலில்வார்த்தை மீறலில்இரட்டைநாக்கு மொழிகளில்அடடா என்ன ஒற்றுமை..தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளில்ஆயிரம் வேற்றுமைநிகழ்ச்சிகளின் நிரலில்தொடர்களின் தரத்தில்குடியரசு தினம் தொடங்கிமதவாரியாய்ப் பண்டிகைகள் வரைநடிகையின் நாய்க்குட்டியும்நல்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »